Styret

Linn Staal Knudsen
LEDER

Renate Nesset
NESTLEDER

Marit Korsgård Hagen
KASSERER

Amund Eggum Wangen
SEKRETÆR

Ole Petter Saxrud
STYREMEDLEM

Anita Lindgren
STYREMEDLEM

Monica Blikstad
STYREMEDLEM VARA

Ivar Hellesnes
DIRIGENT

Søk
Driftes av Styreportalen AS