Om oss

Hamar Musikkorps


Hamar Musikkorps ble grunnlagt i 1898, rett før Hamar by fylte 50 år 1899. At korpset ikke ble stiftet tidligere, betyr ikke at det ikke var janitsjarmusikk i Hamar før dette året. Gamle skrifter kan fortelle om Hamar Musikforening, som var et rent messingorkester med 15 medlemmer, en gang på 1850-tallet. Korpset eksisterte med varierende medlemsmasse i årene fremover, og også varierende navn: Holomusikken, Messeltmusikken og Stadsmusikken er tre av navnene som ble brukt.

I 1898 ble det litt mer ordnede former for janitsjarmusikken i byen. Det ble lyst ut en instruktørpost, etter en musiker som kunne lede et korps og et orkester. Den 11 juli 1898 ble 30-årige Fredrik Wilhelm Gomnæs ansatt, og tidlig i september samme år var han i gang, og forble korpsets dirigent frem til 1911. Han flyttet da til Bergen for å bli dirigent for 4. Brigades Musikkorps, og Einar Schøyen overtok som dirigent. Han skulle, med noen korte opphold komme til å prege byens musikkliv til han døde i 1953.

I 1953, da Ragnar Røgeberg kom til byen og overtok etter Einar Schøyen, både som domorganist og dirigent, kan en vel si at korpset begynte en ny tid på mange måter.

Ragnar Røgeberg var en meget dyktig musiker, som preget Hamars totale musikkliv. Hans jobb var domorganist, men han dirigerte også Hamar Orkesterforening, Hamar Domkor og Hamar Musikkorps. Han tok HMK til et høyere musikalsk nivå, og dette førte til at korpset i 1962 ble tatt ut av NMF til en nordisk konkurranse i Århus. Dette var opptakten til tre konkurranser i Europa hvor HMK representerte Norge. Korpset gjorde ikke skam på norsk korpsbevegelse. 2. plass i Århus i 1962, 2. ærespris i Luxembourg i 1963 og 1. ærespris i Lorient i Frankrike i 1965. Ytterligere to ganger har HMK konkurrert utenlands: Kerkrade i Nederland i 1970 med 3 x 2. ærespris i musikk-, marsj- og showdrill-konkurranse og Valencia i Spania i 1994 med 7. plass i sin divisjon.

Når det gjelder konkurranser i Norge, så var NMF senere ute enn nabolandene til å komme i gang med dette. Sikkert sett i sammenheng med de utenlandske prestasjonene, ble Hamar bedt om å arrangere «Amatørmusikkorpsenes Landsstevne» i 1966. Her skulle det konkurreres, og Hamar Musikkorps ble her nr. to, slått av Sarpsborg Janitsjarkorps. Det skulle ikke bli siste gangen denne rekkefølgen var sånn, men i 1968 ble det omvendt. NMF’s landskonkurranse i Oslo endte med seier til HMK foran nettopp Sarpsborg JK. I Trondheim i 1970 ble HMK igjen slått av Sarpsborg. Som et lite paradoks kan en si at Janitsjarfestivalen på Hamar, som i løpet av få år ble en institusjon i korpsnorge, gjorde at NMF fremdeles ikke hadde etablert årlige NM-konkurranser. Janitsjarfestivalen ble arrangert for første gang i 1969, arrangert hvert annet år. Den eksisterte frem til 1999, og inneholdt, blant mange aktiviteter, musikkonkurranser. HMK deltok selv aldri i disse konkurransene, da altfor mange var opptatt med det å arrangere festivalen. Noe som gjorde det vanskelig å samtidig forberede seg godt nok musikalsk. Ikke bare fikk festivalen nasjonal prestisje, den ble også internasjonalt kjent. Konkurransene ble også prioritert av de norske korpsene, og mange av de beste korpsene prioriterte Janitsjarfestivalen fremfor NMF’s konkurranser. I 1987 ble NMF’s NM lagt til festivalens konkurranse. Det sier litt om renommeet festivalen hadde. Etter dette ville NMF ta regien selv, og i løpet av et par år ble «NM Janitsjar» etablert som en årlig institusjon i Trondheim, og den består som kjent enda. HMK deltok flere ganger mellom 1991 og 1995 med nedrykk som resultat stort sett hvert år. Eneste gang siden det i NM var i år: 2. plass i 7. divisjon og opprykk.

For øvrig har korpset gjennom årene deltatt jevnlig i lokale konkurranser; GD-cup på Otta, J/H-mesterskapet i Elverum, HA-mesterskapet og HO-mesterskapet. Resultatene i disse konkurransen har variert fra seier, til plasser litt lengre ned på listene.

Når det gjelder utenlandsturer, har HMK, i tillegg til de landene som er omtalt i forbindelse med konkurransene, vært på turer til: USA i 1987, både i Midtvesten og Boston/New York, Praha i Tsjekkia, Nove Mesto nad Vahom i Slovenia, Iserlohn i Tyskland, Åland i Sverige og Hamars vennskapsbyer Borgå i Finland og Viborg i Danmark.

Dagens Hamar Musikkorps teller rundt 60 medlemmer, og har en jevn og bra besetning. Det har ikke alltid vært slik. Fra å være over 70 medlemmer på tidlig 70-tall, fulgte HMK nedgangen på landsbasis på 90-tallet, og var en periode nede i under 30 medlemmer som møtte fast på øvelsene. Nedgangen innhentet også andre lokale korps, og ved Janitsjarfestivalen i 1999, spilte HMK en konsert sammen med JMK (Jernbanens Musikkorps, Hamar). I 2002 spilte de to korpsene sammen 17.mai. Det startet som et ikke-formalisert musikalsk samarbeid, men allerede fra 2003 ble det opprettet et felles AU (arbeidsutvalg) og fra 2006 et felles styre. Dette fortsatte frem til 2013, hvor JMK ble lagt ned, og de medlemmene som var igjen fra det musikalske samarbeidet som startet i 2002 gikk inn som medlemmer i HMK.

Etter en nomadepreget tilværelse ift. øvingslokaler rundt om i Hamar, fikk HMK faste lokaler i Sangens og Musikkens Hus i 1984. Gode fasiliteter både ift. øvingslokaler, arkivmuligheter og lager. Da kommunen solgte tomtene huset lå, og samtid planla nytt kulturhus, forsvant denne tilværelsen. Da ble det tre år på den gamle yrkesskolen, før korpset nå har fast tilhold i Kulturhuset i Hamar.

Det vil føre for langt å gå gjennom listen med dirigenter HMK har på 116 år, drøyt tjue til sammen. Noen av de fra eldre tid er nevnt. Ragnar Røgeberg med sine 33 år, med et par korte permisjoner, er spesielt kommentert tidligere. Dagens dirigent i korpset er Ivar Hellesnes, som er inne i sin andre sesong som korpsets dirigent.  
Søk
Driftes av Styreportalen AS