Vil du spille med oss?

Jernbanens musikkorps Hamar

Jernbanens Musikkorps Hamar ble første gang stiftet den 4.november 1896 som 3die distrikts Musikkor. I et utdrag fra protokollen på stiftelsesmøtet heter det:

"Den 4de November 1896 afholtes møde i Hamar Håndværksforenings lokale i anledning af dannelse af et Musikkor under 3die Distrikt, der fremmødte 7 fungtionærer der alle tilhørte Maskinavdelingen og disse 7 og 3, som ikke ikke havde anledning at avgive møde, var efter konferanse enige om at begynde med Musik inden Jernbanen".

Dette korpset holdt det gående frem til 1920, da det etter en lengre nedgansperiode ble besluttet nedlagt. 

På vårparten 1948 ble det tatt initiativ for å få Jernbanens Musikkorps Hamar i gang igjen. Øvelsene kom så smått i gang, men den formelle stiftelsesdatoen regnes som 15.desember samme år. Etter dette har korpset deltatt og vært arrangør ved en rekke større og mindre arrangementer. Størst aktivitet var det fra midten av 80-tallet fram til slutten av 90-tallet. med årlige høstshow, medarrangør av Janitsjarfestivalen på Hamar, en rekke turer i inn og utland og sist, men ikke minst arrangør av FISAIC ( Europeisk Jernbanemusikkstevne) i 1988. Etter dette gikk korpset inn i en periode med nedgang i antall medlemmer. På bakgrunn av dette ble det i forkant av 17.mai enighet med Hamar Musikkorps om å samarbeide på Nasjonaldagen. Ved Janitsjarfestivalen i 1999, spilte HMK en konsert sammen med JMK. I 2002 spilte de to korpsene sammen 17.mai. Det startet som et ikke-formalisert musikalsk samarbeid, men allerede fra 2003 ble det opprettet et felles AU (arbeidsutvalg) og fra 2006 et felles styre. Dette fortsatte frem til 2013, hvor JMK ble lagt ned, og de medlemmene som var igjen fra det musikalske samarbeidet som startet i 2002 gikk inn som medlemmer i HMK. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS